سلام

به وبسايت من خوش آمديد.

من مهدي فريماني هستم. اين وبسايت را براي گردهم آوردن و به اشتراك گذاشتن تجربيات گذشته و نوشته هايم با هدف معرفي بهتر خودم ايجاد كرده ام.

اميدوارم نوشتن خاطرات، تجربيات و درس هايي كه در زندگي از دل فعاليتهايي كه انجام داده ام گرفته ام، بتواند به مخاطبين اين وبسايت كمك كند تا بهتر براي خود، خانواده، سازمان و جامعه شان ارزش افريني كنند.

در اين وبسايت تلاش مي كنم مطالبم را در سه محور نقش ها، پروژه ها و نوشته هايم منتشر كنم.

در طي ۶ سال گذشته من به تناسب شرايط، نيازمندي ها و فرصت هايي كه داشتم، نقش هاي مختلفي را بر عهده گرفتم و در فعاليتهاي متفاوتي شركت داشتم.

اين فعاليتها و نقشي كه من در هر يك از آنها داشتم، براي من درس هايي داشتند كه تلاش مي كنم در اين وبسايت اين درس ها را با شما به اشتراك بگذارم.

بر مبناي اين تجربيات و دانشي كه در اين مدت جمع آوري شده است، تصميم گرفتم امسال در كنار فعاليتهايي كه در حوزه توسعه كسب و كارهاي آنلاين به عنوان هم بنيانگزار و مشاور انجام مي دهم، به صورت جدي تر، كارگاه هاي آموزشي مختصر و مفيد كه شامل چكيده هاي عملياتي براي رسيدن به دستاوردهاي بزرگ باشد را براي علاقه مندان به توسعه كسب و كارهاي انلاين برگزار كنم.

نقش هاي من

مشاور و مدرس توسعه كسب و كارهاي آنلاين

هم بنيانگزار گروه نرم افزاري انار

مشاور سردبير روزنامه همشهري

فعاليت هاي من

مديريت سوژه هاي همشهري دو

به مهرباني مهر

مشاوران دولت آبان